ZBK

Idź do spisu treści

Menu główneWprowadzenie nowej taryfy dla ciepła przez MPEC sp. z o.o. skutkuje wzrostem opłat za ciepło o ponad 22%.


       
Firma nasza powstała w 1995 roku na bazie likwidowanych administracji domów mieszkalnych. Zarządzamy
wspólnotami
mieszkaniowymi z
udziałami Gminy, nieruchomościami deweleporskimi, nieruchomościami  o przeznaczeniu komercyjnym.

Nasze usługi obejmują kompleksową obsługę nieruchomości w zakresie eksploatacji, konserwacji, prac remontowych oraz obsługę
finansowo - księgową i prawną.


Dążymy do podwyższenia poziomu świadczenia usług administrowania nieruchomościami poprzez:

  • dbanie o zasoby mieszkaniowe najemców i właścicieli oraz otaczającą infrastrukturę zgodnie z ich przeznaczeniem, wymogami ochrony środowiska utrzymywanie ich w stanie chroniącym przed powstaniem zagrożeń bezpieczeństwa ludzi i mienia

  • zapewnienie wysokiego poziomu i profesjonalizmu obsługi zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami właścicieli lokali

  • realizację celów określonych przez właścicieli nieruchomości w planie finansowo-rzeczowym

  • współpraca z rzetelnymi wykonawcami

  • doradztwo prawne

  • posiadamy ubezpieczenie OC prowadzonej działalności

  • istnieje możliwość zgłaszania usterek , stanów liczników itp.poprzez naszą stronę internetową

  • nowa kartoteka mieszkaniowa /e-kartoteka/

  • lokalizacja w centrum miasta

  • kasa w siedzibie administratoraW chwili obecnej nasz personel składa się z 20 wysoko wykwalifikowanych osób w tym 3 osoby posiadające licencję Zarządcy Nieruchomości.
Zobacz strukturę organizacyjną w naszej firmie.Wspólnoty mieszkaniowe

1. Ustawa z dnia 24.06.1994 r o własności lokali (Dz.U.Nr 85 , poz.388 z poź.zmianami) weszła w życie z dniem 01.01.1995 r.

2. Na jej mocy zostały powołane Wspólnoty Mieszkaniowe tj. po wyodrębnieniu i sprzedaży choćby nawet jednego lokalu w budynku , w którym znajdują się co najmniej dwa lokale należące do dwóch różnych właścicieli.

3. Przepisy ustawy odnoszą się do lokali mieszkalnych, jak też innych , o przeznaczeniu użytkowym np. sklepów, biur , garaży.

4. Wspólnota Mieszkaniowa powołuje zarząd , który kieruje sprawami związanymi z zarządzaniem budynkiem i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między poszczególnymi właścicielami lokali.

5. Współwłaściciele ponoszą koszty zarządu nieruchomością wspólną składające się  między innymi na utrzymanie części wspólnych:
eksploatację, konserwację, remonty.Stosujemy politykę jakości , której celem jest:

1. Dbanie o zasoby mieszkaniowe oraz otaczającą infrastrukturę zgodnie  z ich  przeznaczeniem, wymogami, ochrony środowiska, utrzymanie ich w stanie chroniącym  przed powstaniem zagrożeń bezpieczeństwa ludzi i mienia

2. Zapewnienie wysokiego poziomu i profesjonalizm obsługi zgodnie z oczekiwaniami i wymogami właścicieli lokali

3. Realizacja celów określonych przez właścicieli nieruchomości  w planie finansowo- rzeczowym

                                                                                                                                                                                   Z  wyrazami   szacunku
                                                                                                                                                                         Prezes  Paweł Pykało

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego