ZBK

Idź do spisu treści

Menu główne

Nasza Oferta


OFERTA
NA   ZARZĄDZANIE  - ADMINISTROWANIEZakład Budynków Komunalnych II Spółka z o.o. w Olsztynie ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę na świadczenie usług w zakresie administrowania nieruchomościami.

  Jesteśmy w pełni profesjonalną i wiarygodną firmą zajmującą się od 1995 roku administrowaniem nieruchomościami  z udziałem Gminy Olsztyn, jak również nieruchomościami wybudowanymi przez firmy deweloperskie. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę posiadającą stosowne uprawnienia 20 osób, w tym 2 osoby z licencjami zarządcy nieruchomościami.   

Jako Licencjonowany Zarządca należymy do Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami w Gdańsku.  

  Obecnie administrujemy 203 Wspólnotami Mieszkaniowymi i śmiało możemy powiedzieć , że  jesteśmy jedną z największych firm w Olsztynie zajmującą się tą formą działalności. Wiele budynków zabytkowych zarządzanych przez nas otrzymało dotacje z Urzędu Miasta na remonty dachów, elewacji, klatek schodowych itp.

  Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.
Posiadamy własną siedzibę usytuowaną w centralnej strefie miasta przy ul. Kopernika 14B. Jest to jedna z głównych ulic Olsztyna. Sąsiedztwo licznych sklepów, biur, urzędów wpływa na atrakcyjność lokalizacji. W pobliżu zatrzymują się autobusy MPK o numerach 101,107,109,120 oraz tramwaj nr 2 i 3. Posiadamy także własne miejsca parkingowe.

  Wyposażenie nasze to: sprzęt biurowy, techniczny, komputerowy  (na powyższe składa się między innymi : fax, sieć komputerowa - 20 stanowisk pracy)  wraz z pełnym oprogramowaniem do obsługi Wspólnot Mieszkaniowych,  rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości, obsługi ZUS, itp. ).

  Zapewniamy również pełną obsługę techniczną nieruchomości. Na zapleczu części biurowej znajduje się część warsztatowo
garażowa dla naszych konserwatorów branży sanitarnej oraz ogólnobudowlanej. Zatrudniamy kadrę techniczną o wysokich kwalifikacjach i niezbędnych uprawnieniach.

Posiadany najnowocześniejszy system informatyczny Firmy MARBIT pozwalający poszczególnym członkom wspólnoty na wgląd poprzez drogę  internetową, we własną  kartotekę wnoszonych opłat ( tzw. e-kartoteka ).


W ramach zawartej umowy,  zapewniamy obsługę prawną  w zakresie spraw dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych:
wtorek - czwartek  od 10:00 do 14:00

Urzędujemy w godzinach:

poniedziałki od 7:00 do 16:00
wtorek-czwartek od 7:00 do 15:00
piątki od 7:00 do 14:00
W imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zawieramy umowy zapewniające  utrzymanie  nieruchomości:

 • eksploatacji (dostarczanie energii elektrycznej, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, dostarczanie energii cieplnej, wywóz nieczystości, oczyszczanie przewodów kominowych, dostarczanie  gazu, usługi Pogotowia Technicznego, sprzątanie budynku, usługi deratyzacji, dezynfekcja, dezynsekcji (wg potrzeb), konserwacja wind (wg potrzeb), konserwacja  domofonów (wg potrzeb)

 • bieżąca konserwacja nieruchomości wspólnej a w szczególności:  dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych, umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia i ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, gazu, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej w zależności od potrzeb, usuwania awarii na nieruchomości wspólnej, usuwanie skutków awarii na nieruchomości wspólnej

 • ubezpieczenie budynku, opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości  wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali

 • egzekwowanie  od kontrahentów należytego wywiązywania się z umów

 • windykacja należności stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości  wspólnej

 • prowadzenie dla nieruchomości  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami

 • dokumentacji finansowej , księgowości i sprawozdawczości

 • dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy właściciela

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego administrowanej  nieruchomości

 • przeprowadzanie przetargów na wykonanie usług i prac remontowych

 • nadzór nad prowadzonymi pracami konserwacyjnymi

 • obsługa techniczna podczas wykonywanych remontów   

 • obsługa prawna


Z A P R A S Z A M Y        D O      W S P Ó Ł P R A C Y    !!!


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego